FacebookTwitterGoogle Bookmarks
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic

Seurakunta

Pitkän ja lämpimän kesän jälkeen olemme siirtymässä kohti syksyä ja elämänrytmi normalisoituu pikkuhiljaa. Kesälomat on pidetty ja sää tiedotuksien antama "tukalan helteen" varoitus on jäämässä taakse. 

Moni on miettinyt, onko kaikki enää kunnossa luonnon kiertokulussa, kun tällaisia helleaaltoja tulee tänne pohjolaankin. Mitäköhän muita yllätyksiä "ilmastonmuutos" tuo mukanaan. Emme voi varmuudella tietää, mitä on tapahtumassa. Raamatussa sanotaan, että "maa saastuu asukastensa alla." Ihminen sai tehtäväkseen viljellä ja varjella maata, ja viljely onkin onnistunut kohtalaisesti, mutta varjelu tuntuu enimmäkseen unohtuneen. 
Nyt näyttää siltä, kuin ihmiskunta olisi siirtymässä vaiheeseen, josta Jeesus sanoo: "Ja ihmiset menehtyivät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa." (Luuk. 21:26)

On huono asia, että maa saastuu. Vielä huonompi asia se mielen saaste, joka aiheuttaa paljon muitakin ongelmia keskuudessamme. Mielensaastetta on esim. välinpitämättömyys ja ahneus. Mielensaasteesta Raamattu käyttää sanaa SYNTI. Synti on kaikenlaista vääryyttä ja pahuutta, -perusolemukseltaan synti on kapinaa Jumalaa vastaan.
Jumalasta vieraantunut ihminen yrittää selviytyä ongelmistaan yksin, ilman Jumalaa.

Seurakunnan yksi perustehtävistä on julistaa evankeliumia. Siihen kuuluu puhe synnistä, parannuksesta, Jeesuksesta ja sovituksesta. Emme voi väistää tehtäväämme, vaikka julistuksemme on ristiriidassa vallitsevien käsityksien kanssa, eikä ole enää muodissa.

Ei Raamatussa anneta toivoa tälle katoavalle maailmalle, mutta kylläkin ihmisille katoavan maailman keskellä. Ihmisten toivo on Jumalan valtakunnassa, kun he uskovat sovittajan Jeesukseen Kristukseen ja käyvät seuraamaan Häntä. Jeesus tulee takaisin noutamaan omansa kotiin ja luodaan uusi taivas ja maa.
Kuten emme voi täysin käsittää kaikkea ilmastonmuutokseen liittyvää, emme voi myöskään käsittää kaikkea Jumalan tarjoamaan tulevaisuuteen liittyvää. 
Mutta tässä avuksemme astuu USKO, joka antaa meille uskon näköalan Jumalan maailmaan.

"Ja niin pysyvät nyt USKO-TOIVO-ja RAKKAUS, mutta suurin niistä on Rakkaus." (1Kor. 13:13)
Pidetään siis kiinni Raamatun sanasta ja saamastamme tehtävästä syksyn pimetessä -sillä evankeliumi on USKON, TOIVON ja RAKKAUDEN sanoma tällekkin ajalle.

Juha Juola

Jumalan kansan keskellä on uskon perustukseen liittyviä asioita, joista uskovien ei pitäisi olla erimieltä.
Sellaisia ovat mm. Raamatun arvovaltaisuus Jumalan sanana, pelastuksemme perustus Jeesus ja hengen elämän hoitamiseen liittyvät toiminnot eli sana, rukous ja yhteyden harjoittaminen uskovien kesken, sekä syntikysymykset.

Sitten on ns. kehällisiä asioita, joista saatamme olla erimieltä ja saammekin olla erimieltä. Joskus jopa on hyväksi olla erimieltä, kunhan emme turmele uskovien yhteyttä...
Sellaisia kehällisiä asioita ovat toimintaamme ja tapoihimme liittyvät asiat. Erilaiset käytännöt ja tulkinnat seurakuntatyöstä. Tai vaikkapa seurakuntamusiikkiin liittyvät kysymykset. Yksimielisyyden vaatimus Raamatussa koskee nimenomaan perustukseen liittyviä totuuksia, ei kehällisiä asioita. 

Joku sana musiikista: Saamme pitää pitkänkirjan lauluista tai "nykyuudesta" ylistysmusiikista, mutta toivottavasti emme tuomitse mitään suuntausta epähengelliseksi. 
Nuorten leirille pyysimme kerran (nuorten toivomuksesta) räppäreitä. Musiikillisesti en juuri (vanhana kitarakuorolaisena) tullut kosketetuksi, mutta tekemisen aitous ja sanoma kyllä säväyttivät. Nuoret julistivat evankeliumia toisille nuorille heidän omalla kielellään.

Paljon auttaa, jos ohittaa musiikillisen rajoittuneisuutensa ja pyrkii etsimään perustukseen liittyviä perustotuuksia, sitä ydintä, miksi tämä juttu tehdään?
Annan yhden neuvon: jos et pidä uudesta ylistysmusiikista, mene silti mukaan ja etsi Herraa. Jos et pidä pitkänkirjan lauluista, laula silti ja etsi Herraa. -Siunaus on monikertainen!
Meidän tulee viisaasti olla "mieliksi" toisillemme ja pitää toista parempana kuin itseämme. Uskotko että tämä on Raamatusta? -On se! Ollaan raamatullisia...
Ei se minun musiikkimakuni ole ainoa oikea maailmassa, onneksi.
Jumalan luomistyön yksi suurista ihmeistä on valtava moninaisuuden ja erilaisuuden rikkaus. Ei ole kahta samanlaista ihmistä, eikä persoonaa. Meitä ei kloonattu ja tehty samaan muottiin.

Siispä kiitos Jumalalle veljistä ja sisarista, nuorista, vanhoista, räppäreistä, ylistäjistä, kitarakuorolaisista, pitkästä kirjasta ja lyhyemmästäkin kirjasta. Erilaisuus ei ole uhka, vaan mahdollisuus ja rikkaus. Siispä, ollaan lujasti yhtä mieltä perustuksen peruspilareista ja hyväksytään erilaisuuden siunaus kehällisissä asioissa... 

Siunausta kevääseen!

Juha Juola

Seurakunta on Kristuksen ruumis. Tämä Raamatun määritelmä tuo eteemme monenlaisia ajatuksia siitä uskonelämämme yhteyden paikasta, jossa toivon mukaan jokainen kristitty kiinteästi elää. Eihän Raamattu tunne yksin ja irrallaan elävää kristittyä. Yhteyden tulee olla konkreettista ja käytännöllistä, ja vain silloin se mahdollistaa myös kasvun Jumalan ihmisenä. Raamatullinen seurakunta on paikallinen, järjestäytynyt ja hengellistä elämää elävä yhteisö, johon liitytään, kuulutaan ja jossa eletään yhdessä muiden uskovien kanssa. Voisi perustella monellakin tavalla, miksi tämä on niin tärkeää, mutta jätetään ne perustelut seurakunnassa tapahtuvan opetuksen aiheiksi.

 

Paavali ja apostolit osoittivat kirjeensä paikallisille seurakunnille. Siellä kirjeitä lukivat seurakuntien viroissa toimivat paimenet kaikkien kuullen. Siellä he mursivat leipää ja rukoilivat ja etsivät Herraa yhdessä. On aivan huikea siunaus siinä, että inhimillisesti toisilleen vieraat ihmiset yllättäen alkavatkin tuntea ihmeellistä yhteenkuuluvuutta ja perherakkautta toisiansa kohtaan…

 

Tätä ihmettä ei voi selittää millään muulla, kuin sillä, että on yhteinen Isä taivaassa ja sovittaja Jeesus Kristus – ja Pyhä Henki. Tällaista perheyhteyttä ja sitoutumista ei tapahdu maailmassa. Kaikki pysyvät omissa ryhmissään. Yhteys = Jumalan ihme. Juuri tämän ihmeen näkeminen ja kokeminen oli yksi vahva todistus Jumalan voimasta minulle henkilökohtaisesti. Minä, yksin olemiseen taipuvainen jurrikka huomasin yht´äkkiä, että nämä uskonystävät olivatkin minulle tosi tärkeitä ja rakkaita veljiä ja sisaria. Kaikessa erilaisuudessaan joskus hyvinkin ärsyttäviä ja juuri siksi niin arvokkaita kuitenkin… - Niin, Kristuksen ruumis.

Me siis edustamme Häntä täällä maailmassa, olemme Hänen kätensä ja jalkansa. Siksi toivon, että jokaisen kristityn elämässä seurakunta saisi sille kuuluvan arvonsa.

Juha Juola

 

Tornion Helluntaiseurakunnan 80-vuotis historiikki

 

Tornion Helluntaiseurakunnan järjestäytymispöytäkirja: "Pöytäkirja tehty uskovain kokouksessa Blomsterissa 9. päivänä joulukuuta 1933.

1. Yksimielisesti päätettiin järjestäytyä paikalliseksi seurakunnaksi.

2. Seurakunnan jäseniksi omakohtaisella lupauksella ilmoittautuivat:

            1. Frans Emil Blomster, syntynyt 17.3.1884, tullut uskoon 27.2.1932, kastettu 19.6.1932, saanut Pyhän Hengen kasteen 14.6.1932, osoite Alatornio, Pudas.

            2. Tiina Blomster (myös hänestä tarkat henkilötiedot)

            3. Juho August Hannuniemi

            4. Maria Johanna Hannuniemi

            5. Frederika Junttari

            6. Hilda Bruth

            7. Helmi Hirsikangas

            8. Laura Eliina Rajala

            9. Hilma Laajala

 

Tästä se lähti 80 vuotta sitten. Pöytäkirja alkoi juhlallisella ja raamatullisella Sanalla yksimielisesti. Vaikka tätä yksimielisyyden periaatetta on sittemmin koeteltu monta kertaa, tahdomme edelleenkin pitää periaatteen arvossa ja etsiä yhdessä Jumalaa tänäkin aikana.

 

Kolme päivää myöhemmin seurakuntaan liittyi vielä viisi jäsentä lisää, joten seurakunnan kokonaismäärä näytti olleen 14 jäsentä noina alkuaikoina. Mutta eivät nämä uskovat tyhjästä tulleet. Veikko Ontermaan laatimasta aikaisemmasta historiikista käy ilmi, että helluntaievankelistat liikkuivat näillä pohjoisilla alueilla vuodesta 1910 lähtien ja erikoisesti korvenraivaajaevankelista Lyydia Korpi vaikutti vuonna 1915 koko talven Kemin ja Tornion alueella. Kerrotaan, että itse Thomas Ball Barrat, joka tunnetaan helluntaiherätyksen edelläkävijänä Euroopassa, olisi vieraillut syksyllä 1912 Rovaniemen lisäksi Torniossa.

 

Jonkinlaisena herätyksen läpimurtovuotena voidaan kuitenkin pitää talvea 1932, jolloin evankelistat Anni Silander, Agda Väisänen ja Aukusti Myyrä pitivät herätyskokouksia alueella. Sinä vuonna kastettiin 12 uskovaa uskovien kasteella. Helluntaiuskoviin ei alueella kuitenkaan suhtauduttu kovin myönteisesti. Mutta joitakin myötämielisiä vaikuttajiakin silti oli. Heistä mainitaan avarasydäminen rovasti Strömmer, joka oli sitä mieltä että "Herran työtä ne tekevät helluntailaisetkin."

 

Oman vakinaisen työntekijän korvasivat alkuvuosikymmeninä kiertävät saarnaajat ja evankelistat: Heikki Taipale 30-luvun puolivälissä, Erkki Jääskeläinen ja Uuno Saukkonen, joka vaikutti 50-luvulla. 50-luvun puolivälissä paikallisen työn johtaviksi veljiksi nousivat Paavo Joensuu ja Esko Laesharju. Paavo Joensuun aikana oli erityisesti Röyttän alue työkohteena. Työn avaajana aikuisten pariin oli Anja Joensuun pyhäkoulu- ja kerhotoiminta.

 

50-luvun puolivälin pöytäkirjat kertovat kuitenkin yhteistä linjaa etsivästä, hajaannuksessa kipuilevasta seurakunnasta. Lopulta seurakunta liittyi 13.12.1956 puheenjohtajana kokouksessa toimineen Eino Mannisen johdolla Kemin Helluntaiseurakuntaan rukouspiirinä. Ratkaisu oli ymmärrettävä, vaikkakin yllättävä. Vähitellen paikallinen työ alkoi taas eheytyä. Tässä vaiheessa seurakunnan työntekijöillä Eino Itkosella ja myöhemmin Ensio Hautakankaalla oli tärkeä rooli. Vihdoin 5.4.1964 rukouspiiri järjestäytyi jälleen seurakunnaksi Eino Mannisen ollessa todistamassa tapausta.

 

Rakentavalla 60-luvulla vakiintuivat monet seurakunnan toimintamuodot mm. kuorotyö. 60- ja 70-luvuilla seurakunnan työntekijöinä ovat olleet Jussi Jokisaari, Eino Sirkiä, Toivo Haapala, Juhani Pesu ja vuodesta 1977 lähtien Juhani Kuosmanen aina 80-luvun loppupuolelle asti. Seurakunnassa toimivat myös paikalliset evankelistat Raimo Karmitsa, Kari Kolehmainen ja Vilho Makkonen.

 

Koko historiansa ajan seurakunta oli kokoontunut enemmän ja vähemmän tilapäisissä suojissa. Muutamat muistavat vieläkin ns. "pikkukirkon", joka nykyisin on ortodoksikirkkona. Vähitellen seurakunnan vahvistuessa alkoi kypsyä ajatus oman rukoushuoneen saamisesta ja tarvittiin vain joku, joka käynnistäisi hankkeen.  Sellainen moottori olikin Outokummun "teräsmies" Valerian Kotiranta, ja vuonna 1979 seurakunta hankki omistukseensa kiinteistön Keskikatu 21 tontteineen. Rakennusmestari Kalevi Marin laati pian suunnitelman työkeskuksesta ja työt aloitettiin.

 

Työ vaati seurakunnalta suuren ponnistuksen. Valtava määrä talkootunteja ja kutakuinkin kaikki pyrkivät laittamaan itsensä likoon, että työ saataisiin tehtyä. Myös taloudellisten asioiden hoituminen oli Jumalan ihme. Rukoushuone vihittiin käyttöön vuonna 1983. Rakennusaikana syntyi myös se herätyksen ilmapiiri, jonka vaikutukset tuntuivat koko paikkakunnalla. Eräs pohjalainen talkoomies sai profetian viidestäkymmenestä uskovasta, jotka liittyvät seurakuntaan vuoden aikana ja profetia toteutui kirjaimellisesti. Tästä on maininta mm. Juhani Kuosmasen elämänkertakirjassa Tuulta ja tyventä. Seurakunnan jäsenmäärä kasvoi 150:een ja enimmillään jopa 170 uskovaan.

 

Tilat olivat tarpeeseen. Teetupaa pidettiin ns. MONTTUtiloissa. Oli monenlaisia tilaisuuksia ja Juhani Kuosmanen opetti Raamatun Sanaa yhdessä muiden vastuullisten kanssa. Vuonna 1983 tuli ajankohtaiseksi myös toisen työntekijän palkkaaminen erikoisesti nuorisotyöhön. Heikki Hursti perheineen tuli työyhteyteen ja myöhempinä vuosina Heikki siirtyi lähetystyöhön Pohjois-Espanjaan, Logronon alueelle. Seurakunta vastasi pääosin kannatuksesta.

 

Kun seurakunnan saarnaaja Juhani Kuosmanen sairastui syöpään, koko seurakunta kävi rukosutaisteluun ja saimme kokea, kuinka Jumala auttoi, kun yksimielisesti etsittiin Häntä. Juhani parani sairaudestaan. Mutta Juhanin aika Torniossa alkoi olla ohi. Uudet tehtävät odottivat ja työntekijäksi Tornioon kutsuttiin Sakari Malin.

 

Samoina aikoina 80-luvun loppupuolella tapahtui muitakin muutoksia seurakuntaelämässä. Vuosia aiemmin oli Ylitornion rukouspiiri siunattu omaksi seurakunnaksi, mutta myös Haaparannan uskovat kokivat tarpeelliseksi irrottautua Tornion Helluntaiseurakunnasta omaksi ryhmäkseen.

 

Vanhimmistoon siunattiin uusia veljiä ja kokeneet vanhimmistoveljet muuttivat pian toisille paikkakunnille. Muutokset eivät olleet helppoja. Yksimielisyys joutui jälleen koetukselle. Sakari Malinin työsuhde päättyi muutaman vuoden jälkeen ja seurakunta oli jonkin aikaa ilman palkattua työntekijää.

 

Seuraavaksi työntekijäksi kutsuttiin Ilpo Talka. Vanhimmistotyöskentely joutui kuitenkin kriisiin ja vanhimmiston hajotessa tilannetta kutsuttiin eheyttämään kokenut "konkari" Jussi Jokisaari. Ilpo Talka oli jo vähän aiemmin siirtynyt työntekijäksi toiselle paikkakunnalle. Hämmentynyt ja hajaannusta kokeva seurakunta tarvitsi Jussin kaltaisen "seurakuntamiehen" avukseen. Tilanne alkoi selkeytyä. Seuraavaksi työntekijäksi kutsuttiin Martti Väyrynen ja sitten Marko Mäkinen. Tällä hetkellä seurakunnalla ei ole palkattua työtekijää vaan pyrimme hoitamaan työtä yhteisvastuullisesti.

 

Lähetystyötä seurakunta on tehtnyt Kuosmasien aikana Japaniin, Hurstien mukana ollessa Espanjaan ja viime vuosina erään perheen kautta Keski-Aasian vuorimaahan.

 

Viime vuosien pyrkimys on ollut erityisesti rakentaa yhteistyötä eri seurakuntien välillä. Läheinen yhteistyökumppani esimerkiksi lapsityössä on ollut Kemin Helluntaiseurakunta. Paikallistyössä mukana on ollut Tornion Vapaaseurakunta ja nuorisotyössä olemme kokeneet tärkeäksi  ja tarpeellisesksi yhteistyön myös luterilaiseen kirkkoon. Me eri venekuntien veljet ja sisaret tarvitsemme toisiamme.

 

Kahdeksaankymmeneen vuoteen on mahtunut paljon sekä ilon että surun hetkiä. On ollut herätyksen aikoja ja kasvun vuosia, mutta myös myrskyjä, joiden keskellä on tuntunut, että koko laiva kaatuu. Kysymys on kuitenkin Jumalan seurakunnasta, jota tuonelankaan portit eivät voita. Siksi meidän on hyvä katsoa tänäänkin luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Jumalan Sanan lupaukset ovat edelleenkin voimassa.

 

Koko seurakunnan olemassaolo kulminoituu takanamme näkyvän ristin sanomaan. Kun veljet rakennustyön viimeistelyvaiheessa löivät nuo suuret naulat puuhun, Pyhä Henki mursi heidän sydämensä ja he kokivat jotakin hyvin pyhää. Sitä Jumala tahtoo meidänkin kokevan, kun ajattelemme seurakuntaa.

 

Lopuksi siteeraan vielä rovasti Strömmerin sanoja, että "Herran työtä ne tekevät helluntailaisetkin."

 

Tietolähteet: Veikko Ontermaan historiikki

                        Juhani Kuosmanen: Tuulta ja tyventä.

                        Seurakunnan pöytäkirjat

                        Omat muistamiset

 

                                                                                                            Juha Juola

Tornion Helluntaiseurakunta on perustettu vuonna 1933. Vaikka seurakunta on toiminut kohta 80 vuotta, tahdomme silti olla nykyaikainen, ajan hermolla elävä uskovien joukko, joka pyrkii aktiivisesti toteuttamaan seurakunnalle asetettua raamatullista tehtävää tässä ajassa. Pyrimme vahvaan Raamatun opetukseen, yhteyteen ja rukoukseen. Tahdomme olla Kristuksen valona ja suolana tällä paikkakunnalla yhdessä muiden kristillisten seurakuntien kanssa ja tahdomme vaalia sitä Hengen yhteyttä, joka kaikkien Jeesuksen seuraajien kesken vallitsee. Emme ole täydellisiä, mutta uskomme, että Jumala vahvistaa ja kantaa meitä eteenpäin.

 

Seurakuntamme jäsenmäärä on tällä hetkellä 65. Me teemme lapsi- ja nuorisotyötä, lähetystyötä ja toteutamme diakoniaa. Meillä on seurakuntatiloissamme monenlaisia mielenkiintoisia tapahtumia viikottain. Pyrimme kehittämään pienryhmätoimintaa. Meidät tunnetaan lauluistamme ja edelleenkin olemme laulava ja musisoiva seurakunta. Viime vuosina ylistys- ja palvontalaulut ovat tulleet mukaan tilaisuuksiimme enemmän ja enemmän. Tilaisuutemme ovat avoimia kaikille ja odotamme aina vieraita mukaan, sillä tahdomme olla vieraanvaraisia.

 

Ydinsanomamme on se, että Jumalan etsivä ja pelastava rakkaus, joka ilmestyi Jeesuksessa maailmaan, haluaa kohdata jokaista ihmistä tänäänkin. Emme kuitenkaan halua painostaa tai vaatia ketään, vaan pidämme tarjolla mahdollisuutta tehdä oma henkilökohtainen valinta Jumalan puoleen. Tahdomme arvostaa ja kunnioittaa jokaista ihmistä omana itsenään. Pidämme kiinni Raamatusta ja Jeesuksesta, tahdomme elää arkielämän keskellä jalat maassa ja sydän taivaassa – ja toimia kotipaikkakuntamme parhaaksi.

Juha Juola

 

Keskikatu 21

95400 Tornio

 

puh. 0400-924840

s-posti: tornion.helluntaiseurakunta(at)pp.inet.fi

 

 

VANHIMMISTO

 

Veikko Huhtaniemi puh. 040-8256910

Petri Joona puh. 0400-758844

Juha Juola puh. 040-5939844

 

 

HALLITUS

 

Petri Joona (pj)

Juha Juola (vpj)

Lauri Joona

Matti Pellikka

Anneli Salo

Tiina Tihinen

 

 

DIAKONIT

 

Eila Höynälä

Lauri Joona

Riitta Joona

 

 

TALONMIES

 

Anitta Koivisto puh. 

 

 

 

PANKKIYHTEYS

 

Nordea FI4220482100003611

 

 

Käytä viitenumeroa 3340 maksaessasi seurakunnan tilille.

 

 

 

1. Raamattu

Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoittama Jumalan Sana ja oppimme ainoa perusta.

2. Jumala

On yksi, iankaikkinen Jumala: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Hän on taivaan ja maan luoja.

3. Jeesus Kristus

Me uskomme Jeesuksen Kristuksen jumaluuteen. Hän sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Kuolemalla ristillä ja vuodattamalla verensä hän sovitti maailman synnin. Me uskomme hänen ruumiilliseen ylösnousemukseensa. Hän astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle ja on tuleva takaisin.

4. Ihminen, syntiinlankeemus ja pelastus

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mutta syntiinlankeemuksen seurauksena ihminen joutui eroon Jumalasta. Jeesus Kristus sovitti kuolemall

P1010017_baptism

aan koko maailman, niin että maailmaan syntyvät lapset, vaikka ovatkin langenneen ihmissuvun jäseniä, ovat Jumalalle otollisia. Kun ihminen tulee tietoiseksi syntisyydestään, hänelle on tarjolla evankeliumi syntien anteeksisaamiseksi. Uskon kautta Jeesukseen ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudestisyntyy Jumalan lapseksi.

5. Pyhän Hengen työ

Pyhä Henki herättää ihmisen hengellisesti niin, että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jumalan Sana ja Pyhä Henki kasvattavat Hengen hedelmää Kristukseen uskovan elämässä. Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka jakaa armolahjoja seurakunnan rakentamiseksi niin kuin apostolien aikana.

6. Seurakunta

Seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki Kristukseen uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaan, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus Kristus jätti seurakunnalle käskynsä tehdä kaikista kansoista opetuslapsia, kastaa heitä ja kasvattaa heitä keskinäiseen yhteyteen, rukoukseen, ylistykseen, hengelliseen pappeuteen ja Herran palvelemiseen sekä osoittamaan kristillistä rakkautta kaikkia lähimmäisiä kohtaan.

7. Kaste

Kristillinen kaste on Jeesuksen asettama ja se liittyy Jumalan pelastustyöhön. Uskova kastetaan apostolien esimerkin mukaan Jeesukseen Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä veteen upottamalla. Kasteen kautta uskova liitetään paikalliseen seurakuntaan.

8. Ehtoollinen

Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama yhteysateria, jossa Kristus on itse läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa.

9. Kuolema ia ylösnousemus

Me uskomme kaikkien ihmisten ruumiilliseen ylösnousemukseen. Vanhurskaat herätetään elämän ylösnousemukseen ja jumalattomat tuomion ylösnousemukseen.

10. Jeesuksen tulo takaisin

Me uskomme Jeesuksen Kristuksen takaisin tuloon, jota odotamme ja joudutamme, vaikka hänen tulonsa ajankohtaa kukaan ihminen ei voikaan tietää.

 

 

 

 

 
 
 
 

Osoitteemme

Keskikatu 21        
95400 Tornio

 

puh. 0400-924840 

 

tornion.helluntaiseurakunta (at) pp.inet.fi


 

 

 

 

Käyttäjiä sivustolla

Paikalla 15 vierasta ja ei kirjautuneita